โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา โดยนายศิลปชัย โตเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ ได้นำบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ และนายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการ

Read more