โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด ระดับอำเภอประจำปี 2560 (ค่ายผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่) ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาเด็กและ

Read more