กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัด กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูที่เคยสั่งสอนมาตั้งแต่ต้น และยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บูรพคณาจารย์ทั้งหลาย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ “ถม ปนาโท&#

Read more