กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยาเป็นประธานในพิธี

Read more

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อตานยาเสพติด

โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรม วิ่งเพื่อพ่อ ต่อตานยาเสพติด (Run for Dad against Drugs) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนตามนโยบายรัฐบาลที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรวมกันแสดงพลังในการต่อต้านยาเสพติดเนื่อ

Read more

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัด กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูที่เคยสั่งสอนมาตั้งแต่ต้น และยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บูรพคณาจารย์ทั้งหลาย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ “ถม ปนาโท&#

Read more

วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2560 โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆ และ

Read more

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

การดำเนินงาน กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา นำคณะครูจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นพุทธมามกะ ที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ถาวร ตลอดไป โดยดำเนินกิจกรรมวันที่ 9 พฤษภาคม ณ อุโบสถวัดท

Read more