วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2560 โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

——————————————–

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos