กิจกรรมไหว้ศาลตายาย ประจำปีการศึกษา 2560

25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัดกิจกรรม กิจกรรมไหว้ศาลตายาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมธีพิทยา

กิจกรรมไหว้ศาลตายาย

———————————

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos