กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมธีพิทยา โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง
  2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย
  3. เพื่อให้นักเรียนอ่านมาสนใจการกีฬา
  4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
  5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
  6. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการทำงาน

โดยการแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วยคณะสี 3 สี คือ สีแดง สีชมพู สีฟ้า กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

———————————————————–

ดูภาพกิจกรรม (วันที่ 1)ทั้งหมดได้ที่ Google Photos

ดูภาพกิจกรรม (วันที่ 2)ทั้งหมดได้ที่ Google Photos