วิ่งเพื่อพ่อ ต่อตานยาเสพติด

โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรม วิ่งเพื่อพ่อ ต่อตานยาเสพติด (Run for Dad against Drugs) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนตามนโยบายรัฐบาลที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรวมกันแสดงพลังในการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ปี 2560 ภายใต้คําขวัญ ทําดีเพื่อพอ ต่อต้านยาเสพติด

——————————————————-

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos