กิจกรรมประชารัฐรวมใจ ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย

13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยา โดยนายวิฑูรย์  คำจริง ได้จัด “กิจกรรมประชารัฐรวมใจ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่มีนักเรียนมาทำกิจกรรมหน้าเสาธงจำนวนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละเพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และจับฉลากมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มาเข้าแถวทุกวันประจำเดือนพฤษภาคม

——————————————————-

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos