โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัด คนค้าคน

จังหวัดพิจิตรจัดโครงการ โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัด คนค้าคน


วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นางเพชรรัตน์ ป้อมเย็น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่นิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการ”วัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัดคนค้าคน” เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์การค้าประเวณี และช่องทางการแจ้งเบาะแส

————————————————-

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos